Skapa avtal

Skapa avtal

Starta avtal

Om du ska påbörja arbetet med ett nytt avtal benämns det "starta avtal", och det finns fler sätt att göra det på:
  1. Starta nytt avtal
  2. Starta från Aff-urval
  3. Starta från egen mall
  4. Starta från befintligt avtal
  5. Starta från en Aff-mall
Valen finns i rutan till höger i Min Sida, och du ser dem på bilden till höger. 

I samtliga fall påbörjas ett nytt avtal - det som skiljer är vad det nya avtalet kommer innehålla innan du börjar redigera det.

Nytt avtal

Väljer du alternativet Nytt avtal så kommer avtalet att utgå från allt som finns i Avtalssystemet. Sedan får du själv välja vilka tjänster som ska ingå, om det ska vara funktionskrav eller åtgärdskrav och alla andra inställningar som rör avtalet. 

Detta alternativ fungerar i alla situationer, men medför också att du behöver "plocka bort" mycket tjänster som inte är relevanta samt att du behöver ställa in alla parametrar själv.

Aff-urval

Väljer du alternativet att starta från Aff-urval så har vi gjort en del av arbetet med att välja tjänster åt dig.

Aff-urval innebär bara att vissa tjänster är aktiverade och andra inte, så att du som användare slipper plocka bort "Mat och dryck" när du ska göra ett avtal för en städentreprenad.Du kan fortfarande lägga till och ta bort tjänster, samt ändra alla andra avtalsinställningar precis som vanligt.

Egen mall

För att kunna välja alternativet "Egen mall" så krävs det att du har sparat en mall först.

I Avtalssystemet har alla företag möjlighet att ta fram sina egna mallar med urval och anpassningar som passar den egna verksamheten. Mallarna skapas genom att man skapar ett avtal som vanligt och sedan väljer alternativet Spara som mall. En egen mall blir tillgänglig för alla användare inom företag som du kan använda den som utgångspunkt när man skapar nya avtal.

Befintligt avtal

Om du har behörighet till minst ett avtal redan kan du välja att starta från ett befintligt avtal.

I en organisation är det vanligt att man gör flera liknande upphandlingar/avtal. Men den här funktionen så kan man enkelt återanvända ett tidigare avtal. Funktionen är densamma som när du startar från egen mall - det nya avtalet ärver samtliga texter och inställningar från det befintliga avtalet och dessa kan sedan ändras. 

Starta från Aff-mall

Nu finns det även möjlighet att starta ett avtal från en Aff-mall. Skillnaden på en mall och ett Aff-urval är att mallen innehåller särskilda texter. Innehållet har arbetats fram särskilt för den specifika mallen, varför det inte bara är ett urval av tjänster. Även övriga dokument såsom Kontrakt och Övergripande tjänstekrav innehåller särskilda texter för just den specifika mallen. Tjänstebeskrivningen har ett särskilt urval, men även annorlunda råds- och exempeltexter.

Det går fortfarande bra att komplettera med övriga tjänster i dessa avtal, om du har ett komplett abonnemang. För dig som endast har köpt tillgång till en mall kommer du inte att kunna nyttja övriga rubriker och texter.