ABFF

Allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning och service – ABFF, är grunden för ett Aff-avtal. Det är ett dokument med ett 60-tal paragrafer som finns i olika årgångar. Den årgång som ett avtal hänvisar till är den som gäller för avtalet, oavsett hur många nya utgåvor det har kommit efter det. Det betyder att en äldre version fortfarande är relevant och du kan beställa både ABFF 15, ABFF 12, ABFF 04 och ABFF 99 här. ABFF 04 och ABFF 12 finns dessutom i en engelsk version.