Äldre beskrivningsdokument

Fram till 2014 använde man Aff genom att utgå från olika word-dokument, som t.ex. Särskilda föreskrifter och Administrativa arbetsuppgifter. De dokumenten hade precis som ABFF och Aff-definitioner ett nummer som visade vilken utgåva det var fråga om. Men eftersom beskrivningsdokumenten endast utgjorde en mall för ett avtal, behöver man i efterhand inte veta om det var Särskilda föreskrifter 06 eller Särskilda föreskrifter 12 som utgjorde mallen till det aktuella avtalet.

Samtliga äldre beskrivningsdokument har idag ersatts av Aff Avtalssystem, men de finns fortfarande att köpa här.