Stödjande dokument

Förutom de dokument som används för att skapa avtal finns det även ett några stödjande dokument. De ingår i Aff Avtalssystem Komplett, men för den som inte har Aff avtalssystem och vill ta del av dem så kan de köpas separat här.
 
Vägledning 15 ger dig information om hur man bör resonera inför upphandlingen av en entreprenad, alltifrån teorin bakom outsourcing till olika exempel på vad som kan vara avhjälpande underhåll. Den är från 2015, men är fortfarande aktuell. För dig som är medlem i Aff hittar du numera mycket av innehållet i sektionen Att leva med Aff här på hemsidan.
 
Objektsbeskrivning 16 är råd och enkla mallar för att upprätta en objektsbeskrivning tillhörande ett avtal.
 
Kodstruktur Tjänstebeskrivning är helt enkelt en aktuell utskrift av de koder med rubriker som återfinns i Aff Avtalssystem. Det är inte ett underlag för att skapa avtal, då det endast är en kodstruktur för en begränsad del av Aff-strukturen.  Produkten riktar sig till dig som behöver strukturera information utefter Aff-strukturen, exempelvis för en underhållsplan eller för objekt i ett fastighetssystem.