E-handel

Tillgång till Aff

I vår e-handel kan du köpa vad du behöver för att använda Aff. Fram till 2014 använda man Aff genom att köpa word-filer som man sedan redigerade. Idag köper du istället tillgång till Aff Avtalssystem. De äldre dokumenten finns fortfarande att köpa, och det finns även dokument som kompletterar Avtalssystemet såsom ABFF och Aff-definitioner. Dessutom kan du idag även lära dig mer om hur Aff fungerar genom att köpa vår fina e-utbildning Aff Akademin.

Gå till Aff Avtalssystem -->

Gå till Dokument -->