Föreningens första stadgar antogs vid en konstituerande möte i samband med att Aff-kommittén, som föreningen då hette, bildades den 19 november 1996. Därefter har stadgarna reviderast flera gånger, senast vid stämman den 23 april 2020.
Läs våra stadgar
Stadgar AFF-Forum →