AB Familjebostäder
Hemsida
AB Svenska Bostäder
Hemsida
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag fastigheter
Hemsida
Akademiska Hus AB
Hemsida
AstraZeneca AB - Operations
Hemsida
Bostads AB Mimer
Hemsida
Bostads AB Poseidon
Hemsida
Byggherrarna Sverige AB
Hemsida
Fastighetsägarna Sverige AB
Hemsida
Fortifikationsverket
Hemsida
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, c/o Novi Real Estate AB
Hemsida
Hemsö Fastighets AB
Hemsida
Locum AB
Hemsida
Malmö Stad Serviceförvaltningen
Hemsida
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Hemsida
Region Halland
Hemsida
Region Västernorrland
Hemsida
Skandia Fastigheter AB
Hemsida
Skolfastigheter i Stockholm AB
Hemsida
Stockholms Stad, fastighetskontoret
Hemsida
Sveriges Allmännytta AB
Hemsida
Sveriges Kommuner och Regioner
Hemsida
Trafikverket, fastighetsavdelningen
Hemsida
Vasakronan AB
Hemsida
Vasallen AB
Hemsida
Västra Götalandsregionen/Västfastigheter
Hemsida
Wallenstam AB
Hemsida