AB Familjebostäder
Hemsida
AB Svenska Bostäder
Hemsida
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag fastigheter
Hemsida
Akademiska Hus AB
Hemsida
AstraZeneca AB - Operations
Hemsida
Bostads AB Mimer
Hemsida
Bostads AB Poseidon
Hemsida
Byggherrarna Sverige AB
Hemsida
Einar Mattssons Byggnads AB
Hemsida
Fastighetsägarna Sverige AB
Hemsida
Fortifikationsverket
Hemsida
Landstinget Västernorrland
Hemsida
Locum AB
Hemsida
Malmö Stad Serviceförvaltningen
Hemsida
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Hemsida
Regionservice Skåne
Hemsida
SABO
Hemsida
SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget
Hemsida
Skandia Fastigheter AB
Hemsida
Skolfastigheter i Stockholm AB
Hemsida
Sveriges Kommuner och Landsting
Hemsida
Trafikverket, fastighetsavdelningen
Hemsida
Trossamfundet Svenska Kyrkan
Hemsida
Vasakronan AB
Hemsida
Vasallen AB
Hemsida
Västra Götalandsregionen/Västfastigheter
Hemsida
Wallenstam AB
Hemsida