Medlemskap

Medlemmar i Aff

Aff - Forum har en bred och stark förankring i hela fastighetsbranschen. Bland våra medlemmar finns beställare, utförare och konsulter samt några branschorganisationer, alla verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och FM. Medlemmarna kommer från både offentlig och privat sektor och vi samlar både små och stora företag.

Våra medlemmar finns listade i menyn till vänster uppdelade på Beställare, Utförare, Konsulter och Övriga.
Bli medlem
Som medlemsföretag i Aff - Forum för förvaltning och service får du:
  • Möjlighet att engagera dig i vår styrelse och våra utskott
  • Möjlighet att direkt vara med och påverka utformningen av Aff
  • Inbjudningar till våra seminarier och remisser
  • Rabatter på produkter och seminarier/utbildningar
  • Tillgång till "Att leva med Aff" - Ett omfattande material som beskriver hur du på ett praktiskt sätt hanterar en Aff-entreprenad, från upphandlingsskedet via implementering och leveransperiod till avslut. 
  • Tillgång till ett unikt branschforum inom fastighetsförvaltning och FM
Vill du veta mer om föreningen och dess arbete, kontakta styrelseordförande eller VD.

Vill du bli medlem? Ladda ner och fyll i medlemsansökan nedan.
Ansökan medlemsskap Aff - Forum