AB Familjebostäder
Hemsida
AB Svenska Bostäder
Hemsida
AFA Sjukförsäkringsaktiebolag fastigheter
Hemsida
Akademiska Hus AB
Hemsida
AstraZeneca AB - Operations
Hemsida
Bostads AB Mimer
Hemsida
Bostads AB Poseidon
Hemsida
Byggherrarna Sverige AB
Hemsida
Fastighetsägarna Sverige AB
Hemsida
Fortifikationsverket
Hemsida
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, c/o Novi Real Estate AB
Hemsida
Hemsö Fastighets AB
Hemsida
Locum AB
Hemsida
Malmö Stad Serviceförvaltningen
Hemsida
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Hemsida
Region Halland
Hemsida
Region Västernorrland
Hemsida
Skandia Fastigheter AB
Hemsida
Skolfastigheter i Stockholm AB
Hemsida
Solna Stad
Hemsida
Stockholms Stad, fastighetskontoret
Hemsida
Sveriges Allmännytta AB
Hemsida
Sveriges Kommuner och Regioner
Hemsida
Trafikförvaltningen, Sektion Fastighet
Hemsida
Trafikverket, fastighetsavdelningen
Hemsida
Vacse
Hemsida
Vasakronan AB
Hemsida
Vasallen AB
Hemsida
Västra Götalandsregionen/Västfastigheter
Hemsida
Wallenstam AB
Hemsida