Medlemsavgift till föreningen


5 000 kronor per medlem.

Serviceavgift till Aff Service AB


1 000 kronor per anställd, dock högst 15 000 kronor

Lagstadgad moms tillkommer