Medlemsavgift till föreningen


5 000 kronor per medlem.

Serviceavgift till Aff Service AB


500 kronor per anställd, dock högst 10 000 kronor

Lagstadgad moms tillkommer