Organisation
Aff - Forums organisation består av styrelsen, kansliet och utvecklingsrådet.
  • Styrelsen är högsta beslutande organ
  • Kansliet kallar vi vårat servicebolag Aff Service AB som ansvarar för den löpande verksamheten
  • Utvecklingsrådet är ansvariga för utvecklingen av Aff-dokumentationen och utgör partsammansatt styrgrupp i utvecklingsprojekt

Tidigare fanns det fler arbetsgrupper inom Aff:
  • ABFF-utskottet som var ansvariga för ABFF och Aff-definitionerna
  • Aff-kommittén som var ansvariga för övriga Aff-dokumentationen
  • Utbildningsrådet som var ansvariga för utbildningsfrågor, -material och auktorisationen av Fastighetsförvaltare
Samtliga dessa frågor hanteras nu i Utvecklingsrådet.