Kansliet - Aff Service AB

Aff Service AB är föreningens servicebolag, och som praktiskt sköter föreningens verksamhet. Vi kallar det helt enkelt för "Kansliet", för att göra det kort och förståeligt. 
 
Kansliet ansvarar för:
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Ekonomi
  • Förvaltning av Aff Avtalssystem
  • Kundtjänst
Kansliet samarbetar tätt med föreningens styrelse och organ, och är det sammanhållande kittet inom Aff. VD har uppgiften att företräda Aff i löpande frågor och sitter även som ordförande i Utvecklingsrådet. 

Den största och mest synliga uppgiften är att sköta försäljningen av Aff:s produkter, vilket inbegriper såväl markandsföring som e-handelslösningar. Kansliet är litet och det är endast VD som arbetar merparten av sin tid med Aff, övriga personer är endast engagerade på en mindre del. 
Organisation
Philip Österlund
VD
+46 734368651

E-post
Anna Cedvén
Ämnesexpert
+46 734125813

E-post
Susan Björkberg
Ekonomi

E-post