Styrelse verksamhetsåret 2021-2022

I styrelsen sitter, utöver ordföranden, lika antal representanter för beställar- och leverantörsintressen samt representanter för konsultintresset. Styrelsen utser medlemmar i utvecklingsrådet. Styrelsen utses årligen av föreningens årsstämma som också beslutar om antalet styrelseledamöter.
 
Styrelsen fattar beslut om utgivning av Aff-dokumentationen samt arbetar med föreningens strategiska frågor.
Ordförande
Göran Werner
Ordförande

E-post
Beställare
Jonas Högset
Sveriges Allmännytta

www.sabo.se
E-post
Rikard Silverfur
Fastighetsägarna Sverige AB

www.fastighetsagarna.se
E-post
Ruby Resman
Wallenstam

www.wallenstam.se
E-post
Johan Carlsson
Akademiska Hus

www.akademiskahus.se
E-post
Leverantörer
Erik Sundström
L & T FM

www.l-t.se
E-post
Ulrika Frank
Riksbyggen ek. förening

www.riksbyggen.se
E-post
Eric Johansson
Newsec Asset Management

www.newsec.se
E-post
Ulf Hübenette
Coor

www.coor.com
E-post
Konsulter
Ove Nordqvist
Förvaltningskoordination AB

www.forvaltningskoordination.se
E-post
Per Ollas
Svefa

www.svefa.se
E-post