Utvecklingsrådet

Aff:s Utvecklingsråd ska vara det drivande organet för utvecklingsarbete inom Aff-dokumentationen med tillhörande verktyg. De ska ansvara för en utvecklingsplan samt förelägga denna för beslut i föreningens styrelse.

Ordförande
Philip Österlund, VD Aff Service AB


Beställare
Daniel Magnusson, Stockholm Stad
Andreas Mattsson, Region Halland
Anders Lahti, Hemsö Fastighets AB

Leverantörer
Magnus Carlsson, Sodexo
Jan Petterson, L&T FM
Ylva Fröberg, Riksbyggen

Konsulter
Per Ollas, Svefa