Utvecklingsrådet

Aff:s Utvecklingsråd ska vara det drivande organet för utvecklingsarbete inom Aff-dokumentationen med tillhörande verktyg. De ska ansvara för en utvecklingsplan samt förelägga denna för beslut i föreningens styrelse.

Ordförande
Philip Österlund, VD Aff Service AB


Beställare
Mattias Qwint, Trafikverket
Daniel Magnusson, Locum

Leverantörer
Magnus Carlsson, Sodexo
Anna Jutevik, ISS
Joakim Lundberg, HSB Stockholm