Projekt inom Aff

Aff arbetar och har som uppdrag att främja en standardisering av avtalsmallar, förfrågningsunderlag och regelverk avsett fastighetsförvaltnings- och tjänsteentreprenader. Det innebär att det kontinuerligt planeras eller pågår projekt för att utveckla och förbättra dokumentationen ingående i Aff-konceptet. 

Det största projektet benämns Nya Aff och pågick mellan 2011 och hösten 2014 när Nya Aff lanserades.Vid den tidpunkten var inte alla tjänsteområden färdigutvecklade, men kvarvarande delar behandlas nu som egna projekt. För närvarande pågår den allra sista delen i Nya Aff - tjänsteområde Mat och Dryck. Mer information om projektet Nya Aff och pågående projekt hittar ni under menyn till vänster.

Längst ner hittar ni en länk där ni kan skicka in önskemål om ändringar, tillägg och förpackade mallar som ni ser behov av i branschen. 


Pågående projekt

1. Utbildningsmaterial inom Aff-strukturen

2. Översyn gränssnitt - Aff-strukturen
3. Uppdatering av tjänsteområde "SC - Fastighetsteknik"


Klicka här för att skicka in önskemål, feedback och kommentarer till Aff
info@aff-forum.se