Projekt

Projekt inom Aff

Aff arbetar och har som uppdrag att främja en standardisering av avtalsmallar, förfrågningsunderlag och regelverk avsett fastighetsförvaltnings- och tjänsteentreprenader. Det innebär att det kontinuerligt planeras eller pågår projekt för att utveckla och förbättra Aff-dokumentationen samt stöddokumentation och utbildningar kopplade till Aff.

Partssammansatta

Hela organisationen inom Aff - Forum och alla projektgrupper i vårt utvecklingsarbete är partssammansatta. Detta innebär att vi alltid har lika antal representanter för beställare och utförare, vi har dessutom några representanter för konsultintresset i styrelsen och de flesta utskotten och projektgrupperna. Partssammansättningen är en viktig grundprincip inom Aff-konceptet, den gör att du som användare av Aff kan vara säker på att både beställarnas och utförarnas intressen finns tillvaratagna i dokumenten. 

Får alla vara med?

Enast personer från våra medlemsföretag får vara projektdeltagare. Är du intressad av att vara delaktig i kommande projekt? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, där vi informerar om kommande projekt och söker projektmedlemmar. 

Pågående projekt

För närvarande pågår det tre utvecklingsprojekt inom Aff:
  1. Mall för entreprenader inom gata/park
  2. Teknisk förvaltning Energi
  3. Välja regelverk

Mall för entreprenader inom gata/park

Målet är att skapa en mall som utgör grunden till ett förfrågningsunderlag innehållande samtliga delar, men där fokus ligger på Tjänstebeskrivning och till viss del Övergripande tjänstekrav. Förfrågningsunderlaget ska vara konkret med råds- och exempeltexter anpassade för denna typ av entreprenader, och det ska beaktas att visst planerat underhåll normalt ingår i entreprenaderna.
Ett annat produktmål är att samtidigt förbättra struktur och texter inom SD Utemiljö, då dessa inte har genomgått någon generell revidering sedan Nya Aff lanserades. Det innebär att det eftersträvas så stor likhet som möjligt mellan utformningen av SD Utemiljö generellt och mallen. Förväntas lanseras under första kvartalet 2022.

Teknisk förvaltning Energi

Se separat beskrivning här.

När ska man använda Aff, och när ska man använ andra regelverk som t.ex. ABT?

Projektet syftar till att ta fram en guide som hjälper dig att utröna om Aff är en bragrund för ditt avtal eller inte. För de flesta entreprenader med åerkommande tjänster är det lätt att rekommendera Aff, men för en del entreprenader är det inte lika självklart. Vad händer t.ex. om en entrprenad både innehåller återkommande tjänster som tillsyn och skötsel, samt planerat underhåll?

Guiden planeras tydliggöra vad som kan vara avgörande för vilket regelverk som bör användas, och samtidigt ge förslag på  avtalsskrivningar för de entreprenader som inte riktigt vill passa in  något regelverk. 

 

Använd gärna denna länk för att skicka in önskemål om ändringar, tillägg och förpackade mallar som ni ser behov av i branschen. 

Klicka här för att skicka in önskemål, feedback och kommentarer till Aff
info@aff-forum.se