Projekt inom Aff

Aff arbetar och har som uppdrag att främja en standardisering av avtalsmallar, förfrågningsunderlag och regelverk avsett fastighetsförvaltnings- och tjänsteentreprenader. Det innebär att det kontinuerligt planeras eller pågår projekt för att utveckla och förbättra dokumentationen ingående i Aff-konceptet. 

Det största projektet benämns Nya Aff och pågick mellan 2011 och hösten 2014 när Nya Aff lanserades. Vid den tidpunkten var inte alla tjänsteområden färdigutvecklade, men kvarvarande delardrevs sedan som egna projekt. 2017 lanserades den sista delen i Nya Aff - tjänsteområde Mat och Dryck. Mer information om projektet Nya Aff hittar du i menyn till vänster.

Pågående projekt

För närvarande pågår det tre utvecklingsprojekt inom Aff:
  1. Mall för entreprenader inom gata/park
  2. Ny kurs i Aff Akademin

Mall för entreprenader inom gata/park
Målet är att skapa en mall som utgör grunden till ett förfrågningsunderlag innehållande samtliga delar, men där fokus ligger på Tjänstebeskrivning och till viss del Övergripande tjänstekrav. Förfrågningsunderlaget ska vara konkret med råds- och exempeltexter anpassade för denna typ av entreprenader, och det ska beaktas att visst planerat underhåll normalt ingår i entreprenaderna.
Ett annat produktmål är att samtidigt förbättra struktur och texter inom SD Utemiljö, då dessa inte har genomgått någon generell revidering sedan Nya Aff lanserades. Det innebär att det eftersträvas så stor likhet som möjligt mellan utformningen av SD Utemiljö generellt och mallen. Förväntas lanseras under andra kvartalet 2021.

Ny kurs i Aff Akademin
Nya kursen kommer rikta sig mot upphandlingsprocessen och hur du använder Aff på bästa sätt. Kursen kommer att baseras på upphandlingsavsnittet från medlemssidan "Att leva med Aff".

Använd gärna denna länk för att skicka in önskemål om ändringar, tillägg och förpackade mallar som ni ser behov av i branschen. 
Klicka här för att skicka in önskemål, feedback och kommentarer till Aff
info@aff-forum.se