Hela organisationen inom Aff - Forum och alla projektgrupper i vårt utvecklingsarbete är partssammansatta. Detta innebär att vi alltid har lika antal representanter för beställare och utförare, vi har dessutom några representanter för konsultintresset i styrelsen och de flesta utskotten och projektgrupperna.

Partssammansättningen är en viktig grundprincip inom Aff-konceptet, den gör att du som användare av Aff kan vara säker på att både beställarnas och utförarnas intressen finns tillvaratagna i dokumenten. 

Är du intressad av att vara delaktig i kommande projekt? Hör av dig till Aff på adressen:
info@aff-forum.se