Projekt inom Aff

Aff arbetar och har som uppdrag att främja en standardisering av avtalsmallar, förfrågningsunderlag och regelverk avsett fastighetsförvaltnings- och tjänsteentreprenader. Det innebär att det kontinuerligt planeras eller pågår projekt för att utveckla och förbättra dokumentationen ingående i Aff-konceptet. 

Det största projektet benämns Nya Aff och pågick mellan 2011 och hösten 2014 när Nya Aff lanserades. Vid den tidpunkten var inte alla tjänsteområden färdigutvecklade, men kvarvarande delardrevs sedan som egna projekt. 2017 lanserades den sista delen i Nya Aff - tjänsteområde Mat och Dryck. Mer information om projektet Nya Aff hittar du i menyn till vänster.

Pågående projekt

För närvarande pågår det tre utvecklingsprojekt inom Aff:
  1. Aff Avtalssystem
  2. Mall för entreprenader inom gata/park
  3. Uppdatering - SC Fastighetsteknik
Aff Avtalssystem
Vi genomför en stor förbättring av funktionerna och framförallt prestandan i Aff Avtalssystem. Vi framtidssäkrar systemet och gör allt för att våra kunder ska kunna arbete så effektivt som möjligt i verktyget. Förväntas lanseras under tredje kvartalet 2020.

Mall för entreprenader inom gata/park
Målet är att skapa en mall som utgör grunden till ett förfrågningsunderlag innehållande samtliga delar, men där fokus ligger på Tjänstebeskrivning och till viss del Övergripande tjänstekrav. Förfrågningsunderlaget ska vara konkret med råds- och exempeltexter anpassade för denna typ av entreprenader, och det ska beaktas att visst planerat underhåll normalt ingår i entreprenaderna.
Ett annat produktmål är att samtidigt förbättra struktur och texter inom SD Utemiljö, då dessa inte har genomgått någon generell revidering sedan Nya Aff lanserades. Det innebär att det eftersträvas så stor likhet som möjligt mellan utformningen av SD Utemiljö generellt och mallen. Förväntas lanseras under andra kvartalet 2021.

Uppdatering av tjänsteområde "SC - Fastighetsteknik"
Tjänsteområde SC Fastighetsteknik var med i den ursprungliga lanseringen hösten 2014 och har därför använts och tillämpats i en hel del entreprenader. I användandet av tjänsteområdet sedan hösten 2014 har en del erfarenheter dragits och det finns behov av att se över hela tjänsteområdet. Utöver justeringar utifrån erfarenheter från praktisk tillämpning så har även en utveckling inom fastighetstekniken skett inte minst när det gäller nya tekniska lösningar och utveckling inom IT- och standardiseringsområdet. Andra områden som utvecklats starkt är ökade och skarpare krav på hållbarhet och miljösmarta lösningar.

Målet är att få modernare texter samt en bättre balans och tydlighet i texterna inom tjänsteområdet och därmed tydligare avtal. Ytterligare målsättnigar är att tjänsteområdet uppfattas som uppdaterat och aktuellt avseende fastighetsteknik och standarder samt krav på hållbarhet och miljösystem. Användaren ska få bra stöd i utformningen av krav avseende hållbarhet och miljösystem och betydelsen av dessa frågor ska öka.
Förväntas lanseras under tredje kvartalet 2020.
 

Använd gärna denna länk för att skicka in önskemål om ändringar, tillägg och förpackade mallar som ni ser behov av i branschen. 
Klicka här för att skicka in önskemål, feedback och kommentarer till Aff
info@aff-forum.se