Projektet Nya Aff omfattar samtliga grunddokument i Aff. En stor del av utvecklingsarbetet handlar om att ta till vara och utveckla befintliga texter från nuvarande version av Aff och att flytta om dem i en ny struktur. 
 
Projektet är indelat i fyra delprojekt, varav ett är ett samarbetsprojekt mellan Aff och BKK
Läs mer om arbetet i de olika delprojekten genom att klicka på respektiva länk.

Förutom dessa så planeras det även för en revidering av Aff-definitionerna utifrån resultatet i de olika delprojekten. VI håller också på att ta fram ett it-baserat verktyg för Nya Aff som skall underlätta och förenkla arbetet med att ta fram avtal baserade på Aff.
 
Nya Aff kommer att lanseras i samband med business arena i september 2014.