I delprojekt grundstrukturen har man gått igenom de befintliga entreprenadspecifika Aff-dokumenten, t.e.x Teknik, Adm, SF och Objektsbeskrivningen. Man har vänt och vridit på begrepp, strukturer, regler, gränsdragningslistor och utifrån detta tagit fram ett förslag på en ny struktur. 

I den nya strukturen så har man delat in tjänsterna i 10 tjänsteområden samt skapat en nivå övergripande krav som ska gälla för alla tjänsteområdena. Kontraktsskrivningar från gamla SF läggs in i den nya kontraktsmallen som hanteras i ett separat delprojekt.

De nya tjänsteområdena är:
  • Verksamhetsledning
  • Fastighetsförvaltning
  • Fastighetsdrift
  • Utemiljö
  • Städning
  • Säkerhet
  • Kundtjänst
  • Verksamhetstjänster
  • Måltider och förfriskningar
  • Ekonomi
I oktober 2013 startades arbetet med att fylla den nya strukturen med innehåll. Under ledning av de tre delprojektledarna har det formerats grupper för respektive tjänsteområde som, med utgångspunkt från befintliga Aff, skall fylla den nya strukturen med innehåll. Arbetet beräknas vara klart i april-maj 2014.

Delprojektledare är Anna Cedvén, Anders Attefjord och Christine Löfvenberg.