Delprojektet omfattar att se över och arbeta fram en kontraktsmall omfattande det entreprenadspecifika regelverket inom Aff.  Kontraktsmallen utgör ett komplement till det branschspecifika regelverket ABFF.

Projektet omfattar följande utvecklingsområden:
  • Framtagande av en struktur med koder och rubriker för det entreprenadspecifika regelverket inom Aff
  • Ta fram förslag på texter avseende legala regelverk inom följande områden: omfattning, utförande, organisation, tider, ansvar, ekonomi, avbeställning/hävning och tvist
  • Ta fram förslag på rådstexter inom motsvarande områden
Som utgångspunkt för arbetet används de texter som finns i Särskilda föreskrifter inom ramen för nu aktuell version av Aff.

Delprojektledare är Lennart Andersson.