Delprojekt Samverkansprojekt AFF-BKK, gemensam projektledare Gösta Gustafsson


Konsulter
Aff: Lennart Andersson, Fasticon
BKK: Anders Willner, Hifab
 
Leverantörer
Aff: Ulf Hübinette, Coor
BKK: Maria Forsberg, NCC
 
Beställare
Aff: Johanna Vehvselius, Fastighetsägarna
BKK: Lovisa Elmgren, Riksbyggen
 

Delprojekt kontraktsmall, projektledare Lennart Andersson 


Konsulter
Tom Hansson
 
Leverantörer
Ulf Hübinette, Coor
Anders Borggren, ISS
 
Beställare
Johanna Vehvselius, Fastighetsägarna
Mats Abrahamsson, NKS
 

Delprojekt Underhållsterminologi, projektledare Per Ollas


Leverantörer
Fredrik Sandquist, Coor
Per Östgren, YIT
Rolf Skär, Riksbyggen
Björn Thelning, RIBA
Tord Lissel, ISS
 
Beställare
Anders Lindberg, Diligentia
Per-Arne Jandér, Micasa           
Ove Nordqvist, Newsec
Jonas Backman, FORTV
Stefan Björling, SABO
 
Konsulter
Göran Werner, WSP
Anna Cedvén, Sweco
 

Delprojekt Grundstruktur, delprojektledare Anna Cedvén, Anders Attefjord och Christine Löfvenberg (senare delen)

I första fasen:
Lars Kinneholm, SEB
Peter Backström, HSB