Projektledare
Per Ollas
Fasticon AB
Huvudprojektledare Nya Aff, Delprojektledare Underhållsterminologin

E-post
Beställare
Anna Cedvén
Sweco Management AB
Delprojekt Grundstrukturen

E-post
Anders Attefjord
WSP
Delprojekt Grundstrukturen

E-post
Gösta Gustavsson
Beställarstöd i Västerås AB
Delprojekt Samarbetsprojekt Aff-BKK

E-post
Lennart Andersson
Fasticon AB
Delprojekt Kontraktsmall

E-post
Christine Löfvenberg
FM Konsulterna AB
Delprojekt Grundstrukturen

E-post