Projektet leds av en huvudprojektledare och fem delprojektledare. Aff Service AB:s VD Hanna Douglas är beställare av projektet och övergripande administratör. Aff Kommittén är styrgrupp för projektet, slutgiltiga beslut om publicering tas av Aff: styrelse.

Förutom projektledningen har alla delprojekten, utom första delen av Grundstrukturen, en partssammansatt projektgrupp.