Som en del i projektet Nya Aff har en partssammansatt projektgrupp under ledning av Per Ollas och i samarbete med TNC (Terminologicentrum) arbetat med att ta fram ett förslag på nya underhållstermer i Aff samt förslag på nya vägledningstexter. Gruppen har nu enats om ett förslag på både termer och vägledning som nu skall skickas ut på remiss bland föreningen Aff - Forums medlemmar.

Som en start på remissarbetet bjuder Aff - Forum in till ett seminarium om underhållsterminologin i Nya Aff. Seminariet hålls den 27 november 2013 klockan 9:00-13:00 hos Sweco på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm. 

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar i Aff - Forum samt inbjudna intressenter i branschen, observera dock att remissen endast går ut till medlemsföretagen. Vi har tyvärr endast plats för max 3 personer per företag.
 
Vi bjuder på kaffe och en enkel lunch.
 
Frågor besvaras av Aff:s VD Hanna Douglas, hanna.douglas@aff-forum.se eller av projektledare för Nya Aff, Per Ollas, per.ollas@fasticon.se.