Som en del i det pågående utvecklingsarbetet med att ta fram en ny Aff görs en välbehövlig översyn av de drift- och underhållsbegrepp om finns inom Aff.

Under 2011-2012 genomfördes en förstudie som resulterade i ett projektdirektiv för vidareutveckling av underhållsterminologin (länk finns till höger).

Projektet omfattar följande utvecklingsområden:
 • Framtagande av vägledning omfattande:
  • beskrivning av den problematik som finns i branschen med anledning av terminologin
  • beskrivning av vad som är viktiga aspekter vid konstruktion av avtalsmodeller avseende drift och underhåll inom fastighetsförvaltning
  • allmänna tips och råd
 • Framtagande processbeskrivningar
 • Översyn terminologi, drift och underhåll i samarbete med TNC (Terminologicentrum)
 • Bevakning av standarder inom underhållsområdet
 • Se över befintliga Aff-mallar, främst Objektbeskrivningen
Delprojektledare är Per Ollas och en partssammansatt projektgrupp är tillsatt.