Verksamhet

Verksamhet

Aff Forum är mest känt för att stå bakom Aff-konceptet, vilket också är föreningens centrala uppgift. Men för att kunna förvalta och vidareutveckla Aff-konceptet behöver föreningen också engagera företrädare för branschen, vilket vi gör genom att verka som branschforum. Medlemmarna i föreningen är ledande beställare, utförare och konsulter inom fastighetsförvaltning och andra FM-tjänster. Detta gör Aff till ett unikt forum i branschen och en plats för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan de olika parterna. 

 

Aff-konceptet

Föreningen främsta uppgift är att vara huvudman för Aff-konceptet. Aff-konceptet är ett hjälpmedel för att göra avtal och upphandlingar av återkommande tjänster. Mest känt, och mest förekommande, är att Aff används för entreprenader inom fastighetsförvaltning och fastighetsdrift. Men Aff är lika anpassat för andra tjänster som t.ex. utemiljöskötsel, arbetsplatsservice och städning.

Läs mer om Aff-konceptet här

Vårt egna servicebolag Aff Service AB ansvarar för försäljningen av den digitala Aff-dokumentationen. Utvecklingen av dokumentationen sker både i projektform och genom kontinuerliga uppdateringar. Gemensamt är dock att vårt partssammansatta Utvecklingsråd granskar och godkänner alla förändringar. Större förändringar beslutas dessutom av den likaledes partssammansatta styrelsen. 


Övrig verksamhet

Föreningen tillhandahåller utbildning om hur Aff-konceptet fungerar, och våra digitala utbildningar samlar vi under namnet Aff Akademin. Utöver Aff Akademin anordnar föreningen seminarier och kurser riktade till dig som på något sätt är engagerad i en Aff-entreprenad.

Medlemmar har även tillgång till en del av hemsidan kallad Att leva med Aff. Där har vi samlat information rörande praktisk hantering av alla entreprenadens faser - från upphandling till avslut.