Verksamhet

Verksamheten i Aff- Forum kan delas in i två delar:
  • Aff-konceptet
  • Branschforum

Aff-konceptet
Föreningen är huvudman för Aff-konceptet som består av dokument som man använder för att teckna avtal om tjänster inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Just nu pågår det ett stort utvecklingsarbete av Aff-konceptet där man tar fram en ny struktur, nya dokument och uppdaterar definitionerna. Läs mer om utvecklingsarbetet här.

Från och med augusti 2013 ansvarar Aff - Forums servicebolag för försäljningen av de digitala Aff-dokumenten.

Branschforum
Medlemmarna i föreningen är ledande beställare, utförare och konsulter inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Detta gör Aff till ett unikt forum i branschen och en plats för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan de olika parterna.