Föreningsstämma 2022

Föreningsstämman för Aff - Forum hålls den 27 april 2022, kl 13.00-14.00

Dagens agenda var:

Datum - Onsdagen den 27 april 2022

Tider - Stämma (13.00-14.00), Seminarier och mingel (14.00-17.00)

Plats - SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Hornsgatan 20 i Stockholm

Seminarier
Entreprenader som blandar drift och planerat underhåll - hur gör man då?
Det reviderade tjänsteområdet SD Utemiljö -  presentation av nyheterna
Fackmässighet, vad är det? Paneldiskussion om vad fackmässigt utförande innebär när det gäller tillsyn och skötsel, i synnerhet när det gäller funktionsentreprenader som inte anger arbetsuppgifter. 

Föreningsstämma 2021

Föreningsstämman för Aff - Forum hålls den 27 april 2021, kl 13.00-14.00 (Pga Covid-19 genomförs stämman via Teams)

I samband med stämman bjuder vi vanligtvis in till Aff-dagen med flera seminarier under dagen. Vi har valt att ställa in detta i år.

Föreningsstämma 2020

Föreningsstämman för Aff - Forum hålls den 23 april 2020, kl 13-14 genom ett E-möte. (Pga Covid-19 genomförs stämman via webben)

I samband med stämman bjuder vi vanligtvis in till Aff-dagen med flera seminarier under dagen. Vi har valt att ställa in detta i år.

Föreningsstämma 2019

Föreningsstämman för Aff - Forum hålls den 6 maj 2019, kl 13-14 i Fastighetsägarna Service lokaler på Alströmergatan 14 i Stockholm.

I samband med stämman bjuder vi in till Aff-dagen där alla våra kunder och medlemmar är välkomna, vi genomför 4 olika seminarier och avslutar dagen med lite mat och mingel.

Denna dagen är kostnadsfri med ett antal begäransade platser, anmälan är därför obligatorisk!


Seminarier / Aktiviteter, Kl 14-18 (för mer detaljerat schema, se bilaga till höger i listan)

 • Masse Antonsson, Specialfastigheter
 • Christoffer Börjesson, Fastighetsägarna Service
 • Fredrik Sandqvist, Coor
 • Carl Ståhle, SABO
 • Minglande buffé med dryck

Föreningsstämma 2018

Föreningsstämman för Aff - Forum hölls den 26 april 2018, kl 13-14 i WSP:s lokaler på Arenavägen 7 i Stockholm.

I samband med stämman bjöd vi in till Aff-dagen där vi genomförde 4 olika seminarier och avslutade dagen med lite mat och mingel.


Seminarier / Aktiviteter, Kl 14-17

 • Håkan Nilsson, WSP - Miljöcertifiering i Förvaltning
 • Lena Nyqvist, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd - FAVAL och kompetensförsörjning
 • Per Ollas, Fasticon - Från AB och ABT till Aff, Ett praktiskt exempel
 • Philip Österlund, Aff - Vad händer inom aff?
 • Minglande buffé med dryck

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämman för Aff - Forum hölls den 27 april 2017, kl 13-14 i Riksbyggens lokaler på Kungsbron 21 i Stockholm.

I samband med stämman bjöd vi in till Aff-dagen där vi genomförde 4 olika seminarier samt delade ut priset för Årets Fastghetsförvaltare 2017.


Seminarier / Aktiviteter, Kl 14-17

 • Framtidens hållbara bostäder - Mari-Louise Persson, Riksbyggen
 • Fastighetsägarnas leverantörskod - Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige
 • Aff Avtalssystem - Anna Cedvén, Förvaltningsstrategi AB
 • Samverkan i Aff - Per Ollas
 • Prisutdelning Årets Fastighetsförvaltare
 • Mingel och mat

Föreningsstämma 2016

Föreningsstämman för Aff - Forum hölls den 21 april 2016 i HSB:s lokaler på Fleminggatan 41 i Stockholm.

I samband med stämman bjöd vi in till Aff-dagen där vi genomförde 2 olika seminarier samt delade ut priset för Årets Fastghetsförvaltare 2016.


Seminarier / Aktiviteter

 • Anna Kadefors, Professor i Fastighetsförvaltning på KTH - Forskning om fastighetsförvaltning ur ett Aff-perspektiv (diskussionspunkt)
 • Anders Svensson, VD HSB Stockholm - Aktuellt inom HSB och rollen som samhällsbyggare
 • Prisutdelning Årets Fastighetsförvaltare

Föreningsstämma 2015

Föreningsstämman för Aff - Forum hölls den 29 april 2015 i Aff:s och Fastighetsägarna Sveriges gemensamma ljusgård på Drottninggatan 33 i Stockholm.

I samband med stämman bjöd vi in till Aff-dagen där vi genomförde 2 olika seminarier
 • Fastighetsägaransvar och arbetsmiljöansvar - fungerar de ihop?
 • Guidad tur i hur du använder dig av avtalssystemet i Nya Aff

Föreningsstämma 2014

Föreningsstämman för Aff - Forum hölls den 29 april 2014 i Sweco-huset på Gjörwellsgatan 22, Stockholm. I samband med stämman bjöd vi in till Aff-dagen där vi genomförde ett seminarium om Nya Aff som lanserades senare i september och dessutom visade den nya webblösningen där man enkelt kan skapa förfrågningsunderlag och avtal.

Under stämman beslutades även om de senaste ändringar i stadgarna.

Föreningsstämma 2013

Den 25 april 2013 höll AFF Forum ordinarie föreningsstämma för 2012 års verksamhet. Stämman genomfördes även nu inom ramen för Aff-dagen med seminarier kring utvecklingen av nya Aff.
Hanteringen av den senare frågan hade föranlett Kurt Waltersson, Bravida, att lämna in en särskild skrivelse. Med Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna, som mötesordförande klarades denna och andra frågor på stämmans dagordning av under stor enighet.
 
En viktig framtidsfråga för föreningen är projektet att utveckla den nya generationens Aff-dokument. Det präglade också den nya verksamhetsplanen och budget, vilken nu presenterades med tre års perspektiv. En diskussion fördes därvid också om följderna av föreningens större ekonomiska åtaganden. En fråga som den nya styrelsen nu också fick i uppdrag att belysa.
 
Förändringar i styrelsen
Tre styrelseledamöter Lars Täuber (ISS), Ulf Wretskog (Coor) och Jan Mohlin (Ericsson) hade meddelat att de ville lämna styrelsen.
 
Till nya ledamöter valdes nu Anders Nordstrand (Micasa) Mikael Jansson (Dalkia) och Henrik Gustafsson (Coor). 

Föreningsstämma 2012

Den 17 april 2012 genomförde AFF sin föreningsstämma för 2011 års verksamhet och med flera beslut viktiga för inriktningen av den framtida verksamheten.
 
Två "tungviktare" lämnade nu styrelsen efter många års uppdrag. Och en ny välmeriterad sådan, Charlotte Axelsson, senast VD HSB Stockholm, går nu in som ny ordförande i föreningen.
 
Stämman genomfördes med rekorddeltagande inom ramen för Aff-dagen 2012 med tre viktiga seminarier för Aff:s fortsatta verksamhet.