Kontraktsformulär 13 (.docx)

Hjälpmedel för att upprätta kontrakt för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster.

Digitalt dokument i Microsoft Word. 

210 kr + moms
Kontraktsformulär 13 (.docx)
 

Produktbeskrivning

Kontraktsformuläret är kortfattat och bygger på att även förfrågningsunderlaget är en del av kontraktshandlingarna.