Mall - Städentreprenader

Detta är en Aff-mall med helt anpassade texter för t.ex. trapp- och kontorsstäd inkl övriga gemensamma utrymmen. Mallen är helt baserad juridiska grunden ABFF 15. Mallen är framtagen för att det skall bli lättare även för mindre beställare att använda Aff för att handla upp städtjänster. 

 

Köp av denna produkt kommer att ge dig tillgång till en begränsad version av Aff Avtalssystem där endast mallens texter kommer att finnas med. 

 

Är du redan abonnent av Aff Avtalssystem så finns denna mall redan i din inloggning. 

2 590 kr + moms
Mall - Städentreprenader
 

Produktbeskrivning