Mall - Städentreprenader

Detta är en Aff-mall som ger dig en utvald del av Aff Avtalssystem med anpassade texter för mindre och medelstora städentreprenader såsom trapp- och kontorsstädning. Mallen är baserad på den juridiska grunden ABFF 15 och är framtagen för att det skall bli lättare även för mindre beställare att använda Aff för att handla upp städtjänster. 

2 590 kr + moms
Mall - Städentreprenader
 

Produktbeskrivning

Denna produkt är ett abonnemang som kommer att ge dig tillgång till en begränsad version av Aff Avtalssystem där endast mallens texter kommer att finnas med under 12 månader. Sker ingen uppsägning av abonnemanget inom 12 månader från köp så påbörjas en ny period om 12 månader.

 

Är du redan abonnent av Aff Avtalssystem så finns denna mall redan i din inloggning.