Mindre Aff-entreprenader

Detta är en förenklad Aff-mall anpassad för t.ex. bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare/ fastighetsbestånd. Mallen är helt baserat på befintliga Aff-dokument och den juridiska grunden är ABFF 15. Mallen är framtagen för att det skall bli lättare även för mindre beställare att använda Aff för att handla upp fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning och fastighetsdrift. Mallen består av följande delar:
  • Instruktion
  • Mall för anbudsbrev, kontrakt och objektsbeskrivning
  • Mall för beskrivning av tjänster

2 590 kr + moms
Mindre Aff-entreprenader
 

Produktbeskrivning

Denna produkt är ett abonnemang som kommer att ge dig tillgång till en begränsad version av Aff Avtalssystem där endast mallens texter kommer att finnas med under 12 månader. Sker ingen uppsägning av abonnemanget inom 12 månader från köp så påbörjas en ny period om 12 månader.

 

Är du redan abonnent av Aff Avtalssystem så finns denna mall redan i din inloggning.