Objektbeskrivning 13 (.docx)

Hjälpmedel för att upprätta beskrivningar av förvaltningsobjekt. 

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 165 kr + moms
Objektbeskrivning 13 (.docx)
 

Produktbeskrivning

Objektsbeskrivningen är det dokument som beskriver förvaltningsobjekten som ingår i entreprenadens. Mallen är detaljerad och uppbyggd enligt samma rubrikstruktur som beskrivning av arbetsuppgifterna, för att arbetsuppgift och objekt ska följa varandra. Det är dock inte nödvändigt att samtliga rubriker i arbetsuppgifterna motsvaras av ett objekt, då vissa objekt kan vara relevanta för ett antal olika arbetsuppgifter och därför finnas beskrivna på en högre nivå.