Objektsbeskrivning 16

Dokument som är till hjälp för att göra en Objektsbeskrivning enligt Nya Aff.

690 kr + moms
Objektsbeskrivning 16
 

Produktbeskrivning

Det är dels en rådgivande text med en checklista på objekt, och dels en excelfil med användbara mallar och exempel för fastighetsentreprenader. Kom ihåg att objektsbeskrivningen behöver anpassas efter varje enskilt avtal.