Särskilda Föreskrifter 12 (.doc)

Hjälpmedel för att beskriva det uppdragsspecifika regelverket och krav på utförandet i entreprenaden utöver bestämmelserna i ABFF 12. 

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 165 kr + moms
Särskilda Föreskrifter 12 (.doc)
 

Produktbeskrivning

Särskilda föreskrifter är det dokument som sätter det entreprenadspecifika regelverket. Kapitlen följer ABFF men innehållet anpassas till den specifika entreprenaden. Dokumentet innehåller rubriker, rådstexter samt exempeltexter. För att använda dokumentet så är tanken att man ska plocka de rubriker som är aktuella för entreprenaden och för dessa rubriker skriva den text som är lämplig för entreprenaden.