Teknik o gränsdragningslista 11 (.doc)

Hjälpmedel för upprättande av beskrivning och gränsdragningslista av tekniska arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning. 

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 850 kr + moms
Teknik o gränsdragningslista 11 (.doc)
 

Produktbeskrivning

Dokumentet Teknik & gränsdragningslista beskriver tjänster inom fastighetsdrift och markskötsel. Kapitelindelningen följer hur en fastighet är uppbyggd och rubrikerna liknar på det sättet mer ett objekt än en tjänstebeskrivning. Här finns alla förekommande rubriker för att beskriva en driftentreprenad, något som gör dokumentet mycket omfattande i grundutförande. Det är därför viktigt att endast använda de rubriker som är relevanta för den specifika entreprenaden, för att på så sätt skapa en tydlig bild av vilka tjänster som entreprenaden omfattar.

 

Teknik & gränsdragningslista innehåller två olika sätt att beskriva entreprenaden på - som arbetsuppgifter och som funktion. Vid beskrivning av arbetsuppgifter så talar man helt enkelt om vad som ska utföras och hur ofta. Den beskrivningen följer alltid kodstrukturen rakt av.

Vid en funktionsbeskrivning så anges istället vilken funktion som ska upprätthållas och vad som är acceptanskriteriet för att funktionen är uppfylld. För att underlätta beskrivningen av funktionskrav så finns det 26 egenskaper som de kan sorteras efter, ex. miljöpåverkan och orienterbarhet. Man kan välja att använda sig av funktionskrav och acceptanskriterier och fortfarande följa kodstrukturen från T1 - T8, och då inordna egenskaperna under respektive rubrik.