Aff-Akademin

Aff-Akademin är vår plattform där vi erbjuder webbaserad utbildning relaterad till Aff. Utbildningarna är framtagna av specialister för att vara pedagogiska och lärorika, och är uppdelade i många korta avsnitt för att göra det lättillgängligt. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här.

Våra utbildningar kvalitetsgranskade av Aff Forum, något som inte gäller för andra Aff-utbildningar online.

Idag finns tre olika utbildningmoduler:
  • Aff Diplomutbildning Bas
  • Aff diplomtest
  • Utbildning i Aff Avtalssystem

Aff Diplomutbildning Bas

I särklass mest omfattande är vår modul Aff Diplomutbildning BAS som ger dig gedigna kunskaper om hur Aff fungerar och är uppbyggt. Utbildningen vänder sig till alla som behöver lära sig mer om Aff, och du behöver inte ha några förkunskaper för att ta del av den. Basutbildningen går metodiskt igenom vad du behöver förstå för att vara en part i ett Aff-avtal. Utbildningen innehåller fyra olika huvuddelar:

1. Allmänt om Aff - Grundläggnade kunskaper om Aff-avtal, bakgrund och orientering 

2. ABFF - Alla avtal baseras på branschregelverket ABFF och denna modul går igenom viktiga delar

3. Aff Definitioner - En central del i Aff är definitioner av olika termer och här får du lära dig mer om dokumentet Aff-definitioner

4. Strukturen i Aff - För att kunna skapa och tolka Aff-avtal behöver du lära dig vilka delar som ingår och på vilket sätt de kompletterar varandra

Läs mer om innehållet och upplägget i Aff diplomutbildning BAS här.

Aff Diplomtest

Här får du möjlighet att genomföra att prov som testar dina kunskaper i Aff. Det spelar ingen roll om de är förvärvade genom erfarenhet eller genom vår Diplomutbildning Bas, men utbildningen ger en bra grund för att klara av testet. Testet är inte avsett att premiera "utantillkunskaper", utan handlar om att kunna grundläggande regler i kombination med att kunna hämta information från regelverken. Många frågor är ställda utifrån ett beskrivet scenario, varför såväl teoretisk kunskap som en viss erfarenhet av att arbeta med tjänsteentreprenader kan behövas för att sätta sig in i frågeställningarna. 

Provet är uppdelat i 2 olika delar, där den första delen är frågor som ska klaras av med den information som finns i frågan. Den andra delen innehåller istället frågor kopplade till ett (fiktivt) avtal som man får ta del av. Här gäller det istället att kunna svara på raka frågor om vad avtalet egentligen säger om en viss situation. Båda provdelarna behöver klaras av med godkänt resultat vid samma tillfälle för ett erhålla diplomet.

Efter avslutat och godkänt prov erhåller du ett elektroniskt diplom med dina personuppgifter som du kan spara som en fil eller skriva ut. Du kommer även att få en badge, en digital stämpel att koppla till din Linkedin-profil som ett bevis på godkänt prov. 

Utbildning i Aff Avtalssystem

Ytterligare en modul i vår utbildningsportal är en videoguide till hur man praktiskt arbetar med Aff Avtalssystem, och den får du på köpet när du köper Aff Dimplomutbildning Bas. 

Mer om Aff Akademin

Vår portal tillhandahålls av Talent LMS och nås på  https://app.talentlms.com/login
Domän: Affakademin

Inloggning sker sedan med inloggningsuppgifter som du erhållit när du registrerades på utbildningen. Inloggningsnamnet är din mail-adress.

Utbildningen finns också tillgänglig i din padda eller mobil. Ladda enkelt ner den i App Store eller Google Play här nedan.