Aff Akademin (e-utbildning)

Aff-Akademin

Aff-Akademin är vår plattform där vi erbjuder webbaserad utbildning relaterad till Aff. Utbildningarna är framtagna av specialister för att vara pedagogiska och lärorika, och är uppdelade i många korta avsnitt för att göra det lättillgängligt. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här.

Våra utbildningar kvalitetsgranskade av Aff Forum, något som inte gäller för andra Aff-utbildningar online.

Idag finns 4 olika utbildningmoduler:
  • Aff Diplomutbildning Bas
  • Aff Diplomtest
  • Aff Upphandling
  • Aff Introduktion

Aff Diplomutbildning Bas

I särklass mest omfattande är vår modul Aff Diplomutbildning BAS som ger dig gedigna kunskaper om hur Aff fungerar och är uppbyggt. Utbildningen vänder sig till alla som behöver lära sig mer om Aff, och du behöver inte ha några förkunskaper för att ta del av den. Basutbildningen går metodiskt igenom vad du behöver förstå för att vara en part i ett Aff-avtal. Utbildningen innehåller fyra olika huvuddelar - Allmänt om Aff, ABFF, Aff-definitioner och Strukturen i Aff.

Läs mer om innehållet och upplägget i Aff diplomutbildning BAS här.

Aff Diplomtest

Här får du möjlighet att genomföra att prov som testar dina kunskaper i Aff. Det spelar ingen roll om de är förvärvade genom erfarenhet eller genom vår Diplomutbildning Bas, men utbildningen ger en bra grund för att klara av testet. Testet är inte avsett att premiera "utantillkunskaper", utan handlar om att kunna grundläggande regler i kombination med att kunna hämta information från regelverken. 

Läs mer om Aff diplomtest här.


Aff Upphandling

Aff upphandling är en fördjupningsmodul, för dig som har genomgått diplomutbildningen och som ska upphandla en Aff-entreprenad. Här lyfter vi fram sådant som är relevant i upphandlingsfasen, både praktiskt och teoretiskt. I modulen är det också inkluderat ett avsnitt som lär dig hur du praktiskt arbetar i Aff Avtalssystem. 

Läs mer om Aff Upphandling här.

Aff Introduktion

Aff Introduktion är en kortare grundutbildning som ger dig en övergripande bild av vad Aff är. Utbildningen är utformad som ett antal kortare filmer som du kan titta på så många gånger du önskar. I utbildningen följer vi Brf Lejonet och deras leverantör Förvaltningsexperten genom ett antal vanligt förekommande situationer, och baserat på det får du lära dig mer om hur ett både hur ett Aff-avtal ska läsas och hur olika situationer i entreprenaden kan hanteras utifrån detta. 

Läs mer om Aff Introduktion här.

Hur gör jag?

Alla kurser tillhandahålls via vår utbildningsportal som drivs av Talent LMS. Du når portalen på  https://app.talentlms.com/login där du anger Affakademin som domän. Inloggning sker sedan med inloggningsuppgifter som du erhållit när du registrerades på utbildningen. Inloggningsnamnet är din mail-adress.  Utbildningen finns också tillgänglig i din padda eller mobil. Ladda enkelt ner Talent LMS i App Store eller Google Play.

All information om hur du går tillväga för att köpa eller förlänga din kurs finns i vår E-handel, du hittar den här!