Aff Diplomtest

Aff Diplomtest

Vad innehåller testet?

Provet är uppdelat i två olika delar, där den första delen är frågor som ska klaras av med den information som finns i frågan. Den andra delen innehåller istället frågor kopplade till ett (fiktivt) avtal som man får ta del av. Här gäller det istället att kunna svara på raka frågor om vad avtalet egentligen säger om en viss situation.

Vad är godkänt?

80% rätt på respektive del är godkänt. Du behöver alltså ha 80% rätt på del 1 och 80% på del 2. 

Klarar jag testet efter utbildningen?

Efter utbildningen har du fått alla teoretiska delar du behöver för att klara testet. Däremot betyder det inte att du automatiskt kan göra ett godkänt test. Dels kan du behöva repetera olika delar i utbildningen, beroende på dina förkunskaper. Dels är många frågor i första delen ställda utifrån ett beskrivet scenario, varför såväl teoretisk kunskap som en viss erfarenhet av att arbeta med tjänsteentreprenader kan behövas för att sätta sig in i frågeställningarna.

Behöver både delarna vara godkända vid samma tillfälle?

Ja, båda provdelarna behöver klaras av med godkänt resultat vid samma tillfälle för ett erhålla diplomet. Det går alltså inte att klara del 1 godkänt vid ett provtillfälle, och del 2 vid ett annat. 

Kan jag försöka flera gånger?

Ja, du kan göra flera test. Däremot får du vänta en vecka mellan varje tillfälle, för att du ska hinna läsa på mer och inte bara lära dig frågorna. Testen är inte lika, men vissa frågor återkommer och viss frågor är väldigt lika varandra. Du får inte reda på vilka frågor som du hade fel på, för att du inte bara ska kunna lära dig vissa frågor.

Hur får jag mitt diplom?

Efter avslutat och godkänt prov erhåller du ett elektroniskt diplom med dina personuppgifter som du kan spara som en fil eller skriva ut. Du kommer även att få en badge, en digital stämpel att koppla till din Linkedin-profil som ett bevis på godkänt prov.