Aff Diplomutbildning BAS

Aff Diplomutbildning BAS

Aff Diplomutbildning BAS är en omfattande e-utbildning som ger breda kunskaper om Aff, motsvarande en fysisk grundutbildning på 1-2 dagar. Det är med andra ord inte en översiktling introduktionskurs av det slag som återfinns hos utbildningsföretag.

Aff Diplumutbildning BAS innehåller fyra huvuddelar:

1. Allmänt om Aff 
2. ABFF 
3. Aff-definitioner 
4. Strukturen i Aff 

Innehållet är uppdelat på olika moduler, som i sin tur innehåller en mängd olika små avsnitt. Det gör att man kan dela upp kursen på så många tillfällen man önskar, och ändå lätt hitta tillbaka till det avsnitt man avslutade med. 

 


Del 1 - Allmänt om Aff 

I den första modulen får du en introduktion till Aff-konceptet. Vad är ett Aff-avtal egentligen och vad innehåller det? Vi går igenom olika grundläggande saker som du behöver kunna för att kunna tolka och upprätta Aff-avtal. Ord som gränsdragningslista och pyramidregeln får sin förklaring och du får även ta del av Aff-dokumentationens hisorik.
Del 2 - ABFF

Alla Aff-avtal grundar sig på branschregelverket ABFF. I den här delen går vi igenom vad regelverket består av och vad det syftar till. Du kan ta del av en introduktion till varje kapitel och scenarier som är till för att åskådliggöra de olika reglerna i ABFF, samtidigt som du får ta del av texterna i ABFF.

Så här kan det se ut i utbildningsdelen ABFF:

Här presenteras ett scenario där du som deltagare ska avgöra vad som är rätt eller fel med hänsyn till reglerna i ABFF.

Del 3 - Aff-definitioner

En central del i Aff är definitioner av olika termer. I den här delen går vi i igenom vad dokumentet Aff-definitioner är och hur det är en en hjälp när du ska formulera avtal. Aff-definitionerna gör det lättare att skapa avtal som inte kan misstolkas, de innehåller termer som på något sätt behöver vara entydigt bestämda och som har en lite speciell betydelse just i Aff-sammanhang. Du får bl.a. lära dig vad som är termen, definitionen och kommentaren och hur du hittar i dokumentet. Vi går också igenom några av de mest centrala termerna.

Så här kan det se ut i ubildningsdelen Aff-definitioner:
Här går vi igenom de olika termerna avseende arbete i Aff-definitioner 15.

Del 4 - Strukturen i Aff

För att kunna skapa och tolka Aff-avtal behöver veta vilka delar som ingår och hur de olika dokumenten används. Dokumenten är en del av Kontraktshandlingar och Förfrågningsunderlag. I den här utbildningen får du veta hur allt är strukturerat och hur de olika dokumenten förhåller sig till varandra. Nedan visas ett skärmklipp ur utbildningsdelen.
Här går vi igenom hur Tjänstebeskrivningen ser ut med hjälp av ljud och bild.