Aff Introduktion

Aff Introduktion

Aff Introduktion är en kortare grundutbildning som ger dig en övergripande bild av vad Aff är. Utbildningen är utformad som ett antal kortare filmer som du kan titta på så många gånger du önskar. I utbildningen följer vi Brf Lejonet och deras leverantör Förvaltningsexperten genom ett antal vanligt förekommande situationer, och baserat på det får du lära dig mer om hur ett både hur ett Aff-avtal ska läsas och hur olika situationer i entreprenaden kan hanteras utifrån detta. 

Ubildningen innehåller följande delar:

  • Vad är Aff?
  • När ka du använda Aff?
  • Hur ser ett Aff-avtal ut?
  • Leva med Aff


Utbildningen riktar sig till alla som kommer i kontakt med Aff-avtal, men som inte behöver den fördjupade kunskapen i som erbjuds Diplomutbildningen. Det kan vara styrelser i bostadsrättsföreningar eller personer hos beställare och leverantörer som inte är har ansvar för avtalen men ändock behöver en förståelse för hur Aff fungerar i stort.

För dig som på något sätt är ansvarig för ett Aff-avtal eler delar av ett avtal rekommenderar vi Aff Diplomutbildning BAS. Står du i begrepp att handla upp en entreprenad enligt Aff rekommenderar vi diplomutbildningen med fördjupningsmodulen Upphandling
 

Bild från en av filmerna i utbildningen.

Köp Aff Introduktion till företaget

Är ni många som behöver få en grundkunskap om Aff kan ni köpa Aff Introduktion för publicering på ert intranät eller liknande. Då kan alla medarbetare ta del av kunskapen på ett enkelt sätt.

Är det intressant så kontakta oss Philip för mer information om vad det innebär.