Aff Upphandling

Aff Upphandling

I Aff Diplomutbildning BAS får du lära dig hur Aff-dokumentationen fungerar, allt från branschregelverket ABFF till hur strukturen i Aff är uppbyggd. Det är viktiga kunskaper för alla som är inblandade i en Aff-entreprenad, men oftast uppstår det ytterligare frågor när du ska skapa en upphandling eller ett nytt avtal enligt Aff. Den här fördjupningen fokuserar på upphandlingsskedet och har en lite mer praktisk inriktning för att komplettera Aff Diplomutbildning BAS. 


Beställare och leverantörer har tillsammans arbetat fram materialet som ligger till grund för utbildningen, allt med syftet att få så väl fungerande entreprenader som möjligt. Det är inte ovanligt att både beställare och leverantörer under en entreprenad inser att det finns saker i upphandlingen som man skulle ha valt att göra annorlunda, bara man hade haft större erfarenhet. Den erfarenheten försöker vi nu förmedla vidare i denna utbildningsmodul.

Efter en inledning är utbildningen uppdelad enligt de olika stegen i en upphandling:
 • Behovsanalys
 • Skapa förfrågningsunderlaget
 • Annonsering och anbudstid
 • Utvärdering och teckna avtal 

Mer om innehållet

Även om de olika delarna har namn som är applicerbara på en generell upphandling, handlar innehållet helt om att handla upp tjänsteentreprenader enligt Aff. Genomgående i utbildningen är att praktiska frågor kopplas ihop med hur och var du beskriver olika saker i handlingarna. Utbildningen tar till exempel upp hur man kan tänka när det gäller tjänstesammansättningen i en Aff-entreprenad och kopplar ihop det med vad som gäller för att använda olika tjänster i en enda Aff-upphandling. Utöver detta tillkommer också en helt egen del som utförligt och pedagogiskt visar dig hur du arbetar i Aff Avtalssystem.

Innehållet kan grupperas i tre olika kategorier, och de återfinns på olika sätt under respektive upphandlingsfas.

Särskilt om Aff

En utbildning från Aff handlar såklart om regler, praxis och benämningar i Aff-dokumentationen. Du får lära dig hur olika saker benämns och var du hittar dem i handlingarna och vi går igenom både rangordning och hur en handling kan byta kategori under processen. Vi går igenom hur du anger ersättningsmodellen i handlingarna och hur du kan resonera om lämpliga ersättningsmodeller för olika entreprenader. Exempel på innehåll som hör till denna kategori är:
 • Kod, rubrik och löpnummer
 • Utförandetider och inställelsetider
 • Ersättningsmodeller
 • Från Kontraktsformulär till Kontrakt
 • Att arbeta med Aff-dokumentationen

Forma din entreprenad

En Aff-entreprenad pågår under lång tid, och även med perfekta upphandlingsdokument kan det gå snett om entreprenaden inte är rätt utformad. Du får lära dig om de olika entreprenadtyperna och när de är lämpliga att använda, vi går igenom vad som är en lämplig entreprenadstorlek och tjänstesammansättning kan påverkas av beställarorganisation och leverantörsmarknad samt varför det är så viktigt att beskriva entreprenadens gränssnitt. Exempel på innehåll som hör till denna kategori är:
 • Funktion eller utförandeentreprenad
 • Tjänstesammansättning
 • Entreprenadstorlek
 • Gränssnitt
 • Prioritera kraven

Bra att tänka på

Utbildningen är även fylld av praktiska tips från personer och organisationer som har mycket erfarenhet av Aff-entreprenader. Här får du konkreta råd om allt från hur lång tid du bör avsätta för att göra en upphandling, till hur du praktiskt kan lösa visning av en större mängd objekt i entreprenaden. Vi redovisar också vanliga utvärderingsmodeller och vad man bör tänka på när man använder dem. Exempel på innehåll som hör till denna kategori är:
 • Planera anbudstiden
 • Visning av objekt
 • Vanliga frågor från anbudsgivarna
 • Få in rätt anbud
 • Utvärderingsmodeller