Aff-Akademin

Aff-Akademin är vår utbildningsplattform som erbjuder kurser inom Aff, vårt avtalssystem och test för att bli diplomerad i Aff. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här.

Våra utbildningar:

Aff Basutbildning
Basutbildningen innehåller fyra olika delar. Under varje respektive del får man ta del av:

1. Allmänt om Aff - Grundläggnade kunskaper i att förstå och tolka Aff-avtalet

2. Regelverket ABFF - Alla avtal baseras på ABFF och det är viktigt att ha koll på vad regelverket innehåller 

3. Aff Definitonerna - Risken för misstolkning är stor, Aff-definitionerna är ett hjälpmedel 

4. Strukturen i Aff - För att kunna skapa och tolka Aff-avtal behöver du veta vilka delar som ingår och hur de olika dokumenten används

Aff Avtalssystem
Du arbetar med Aff i det vi kallar Aff Avtalssystem. Det är ett webbaserat system som innehåller allt du behöver för att skapa ett Aff-avtal

I systemet får du tillgång till branschregelverket ABFF, Aff-definitioner och samtliga mallar som hjälper dig att skapa avtal 

Bli diplomerad i Aff
Här får du möjlighet att testa dina kunskaper från erfarenhet eller vår utbildning. Efter avslutat och godkänt prov erhåller du ett elektroniskt diplom med dina personuppgifter som du kan spara som en fil eller skriva ut. Du kommer även att få en badge, en digital stämpel att koppla till din Linkedin-profil som ett bevis på godkänt prov. Provet är uppdelat i 2 olika delar som vid varje provtillfälle måste göras och fås godkänt resultat på, det går därmed inte att klara 1st del vid 2 olika provtillfällen.

Utbilda dig mobilt!
Utbildningen finns också tillgänglig i din padda eller mobil. Ladda enkelt ner den i App Store eller Google Play här nedan.

Använd följande information för att komma åt utbildningen:

Domän: Affakademin
Inloggning sker sedan med dina vanliga inloggningsuppgifter