Aff-Akademin

Aff-Akademin är vår utbildningsplattform som erbjuder utbildning relaterat till Aff. Utbildningarna är framtagna av specialister för att vara pedagogiska och lärorika, och är uppdelade i många korta avsnitt för att göra det lättillgängligt. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här.

Idag har vi tre olika utbildningspaket:
  • Aff Diplomutbildning Bas
  • Aff diplomtest
  • Utbildning i Aff Avtalssystem

Aff Diplomutbildning Bas

Absolut mest omfattande är vår utbildning som ger dig kunskaper om hur Aff fungerar och är uppbyggt. Utbildningen vänder sig till alla som behöver lära sig mer om Aff, och du behöver inte ha några förkunskaper i Aff. Basutbildningen innehåller fyra olika huvuddelar:

1. Allmänt om Aff - Grundläggnade kunskaper i att förstå och tolka Aff-avtalet

2. Regelverket ABFF - Alla avtal baseras på ABFF och det är viktigt att ha koll på vad regelverket innehåller 

3. Aff Definitonerna - Risken för misstolkning är stor, Aff-definitionerna är ett hjälpmedel

4. Strukturen i Aff - För att kunna skapa och tolka Aff-avtal behöver du veta vilka delar som ingår och hur de olika dokumenten används

Diplomerad i Aff

Här får du möjlighet att genomföra att prov som testar dina kunskaper i Aff, oavsett om de är förvärvade genom erfarenhet eller genom vår Diplomutbildning Bas. Efter avslutat och godkänt prov erhåller du ett elektroniskt diplom med dina personuppgifter som du kan spara som en fil eller skriva ut. Du kommer även att få en badge, en digital stämpel att koppla till din Linkedin-profil som ett bevis på godkänt prov. Provet är uppdelat i 2 olika delar, som båda behöver klaras av med godkänt resultat vid samma tillfälle för ett erhålla diplomet.

Utbildning i Aff Avtalssystem

Ytterligare en del i vår utbildningsportal är en guide till hur man arbetar med Aff Avtalssystem och den ingår i abonnemanget för Aff Avtalssystem.


Utbilda dig mobilt!

Utbildningen finns också tillgänglig i din padda eller mobil. Ladda enkelt ner den i App Store eller Google Play här nedan.

Använd följande information för att komma åt utbildningen:

Domän: Affakademin
Inloggning sker sedan med dina vanliga inloggningsuppgifter