Auktorisation

Fram till sommaren 2018 erbjöd Aff en branschcertifierad auktorisation av fastighetsförvaltare och Property Manager. Därefter övergick auktorisationen i ett valideringsverktyg för fastighetsbranschen - FAVAL som vi planerar att lansera under aug/sep 2018.

FAVAL består av tre moduler, kartläggning, validering mot intyg och validering mot kompetensbevis. Modulerna kan användas separat eller steg för steg.

Aff arbetar med tillsammans med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd i FAVAL och mer info finns att hämta på den egna hemsidan här.

För frågor kring auktorisationen, kontakta info@aff-forum.se