FAVAL

År 2011 startade Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd ett projekt för att ta fram ett valideringsverktyg för fastighetsbranschen - FAVAL.

Aff samarbetar med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd i detta projekt för att ta fram validering mot Fastighetförvaltare.  
Vi hoppas kunna lansera detta i månadsskiftet augusti/september 2018. Mer info kring lansering kommer löpande under projektets gång.

Läs mer om FAVAL på deras egna hemsida, www.faval.info

För frågor, kontakta info@aff-forum.se