Kurser

Förutom vår webbutbildning i Aff Akademin så ordnar vi också fysiska utbildningar. 

Senaste utbildningsdagen vi hade var en fördjupningsdag i Aff som genomfördes den 16 september 2021 med nöjda deltagare. 

Just nu har vi inget nytt datum för kommande kurstillfällen. Vi kommer att uppdatera denna sida när ett nytt schema finns tillgängligt


Senaste kursen var

Fördjupningsdag 16:e september 2021

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning BAS och vill lära dig mer erbjuder vi nu ytterligare en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop.
 
Vi kommer under dagen att gå igenom:
-        Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
-        Vad gäller vid uppstart?
-        Vad är avtalsenligt egentligen?
-        Ekonomiska regler
-        Förändringar och tilläggsarbeten
-        När vi inte är överens
 
Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner.

För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.