Tidigare seminarier

Onsdag 21/10: "Möten, möten, möten…"


Föredragshållare: Anna Cedvén

Vad är ett entreprenadmöte, kan det finnas flera sorters entreprenadmöten, och hur skiljer de sig från andra möten i entreprenaden? Regler i ABFF, plats i handlingarna, praktisk tillämpning.


Köp detta inspelade webbinarium här!


 

Avtalet löper ut , nu skiter vi i det här – eller?


Föredragshållare: Anna Cedvén
 

På det här seminariet fokuserar vi på vad som gäller vid uppstart och avslut av en entreprenad.

Vad finns det för regler i ABFF som är applicerbara, och vad är syftet med dem?

Vilka övriga ställen i avtalet bör man leta information på, och inte minst – hur går det till rent praktiskt? 

Köp detta inspelade webbinarium här!
 

När avtal och verklighet skiljer sig åt


Föredragshållare: Anna Cedvén
 

Vi gör förfrågningsunderlag och startar upp entreprenader. Men verkligheten är inte statisk utan brukar förändra sig, vilket gör att det som står i kontraktshandlingarna helt enkelt inte stämmer överens med verkligheten. Eller så visar det sig att de uppgifter som lämnades ut inte var helt korrekta, av olika anledningar.

På det här seminariet går vi igenom hur hanterar vi dessa situationer på bästa sätt. 

  • Vad säger ABFF egentligen?
  • Hur gör vi praktiskt?
  • Vilka krav ställs på mig som Beställare respektive Leverantör?
Köp detta inspelade webbinarium här!

Funktionsentreprenader


Föredragshållare: Anna Cedvén

Aff lämpar sig utmärkt att göra funktionsavtal med, men vad innebär ett funktionsavtal egentligen? Är det verkligen helt upp till leverantören att helt välja frekvenser på åtgärder – tänk om de inte gör något alls? Och hur ska jag som leverantör läsa ett förfrågningsunderlag baserat på funktion, vad styr hur mycket åtgärder jag ska planera? Hur kan man följa upp och leva efter ett funktionsavtal?


På seminariet resonerar vi kring funktionsavtalen inom Aff, vilka delar av Aff-dokumentationen som kommer in, och vad som är plus och minus med ett funktionsavtal baserat på Aff.

Köp detta inspelade webbinarium här!

 

Samverkansupphandling


Föredragshållare: Per Ollas

Beställare och leverantör hamnar alltför ofta ”på var sin sida om bordet” istället för att samarbeta om bästa lösningen. Dessutom är det svårt att redan i upphandlingsskedet göra en komplett tjänstebeskrivning, som sedan ska gälla under hela entreprenaden.  Inom byggsektorn har man pratat länge om samverkansentreprenader som ett alternativ till traditionell upphandling.

Men hur ser det ut när vi ska handla upp en tjänsteentreprenad enligt Aff? Kan vi använda oss av en samverkansmodell även då, och hur går det då till? På det här seminariet går vi igenom vad en samverkansupphandling egentligen är och hur man praktiskt går tillväga. Vi får ta del av exempel från verkligheten såväl som konkreta tips om vilka skrivningar som behövs.

 

När vi inte är överens


Föredragshållare: Anna Cedvén
 

Tjänsteentreprenader enligt Aff är ofta långa och precis som i alla relationer förekommer det gnissel då och då. Enligt vår erfarenhet skulle både beställare och leverantörer tjäna på att höja kunskapen om hur avvikelser bör hanteras. För ofta är det inte själva felet som orsakar mest irritation, utan hanteringen efteråt.
Så – vad är egentligen ett fel i entreprenaden och hur bör dessa hanteras? På det här seminariet går vi igenom de grundläggande reglerna i ABFF och kopplar dessa till scenarios och praktisk hantering. Något av innehållet:

  • L har gjort fel - jag vill ha kompensation!
  • B kräver mer än rimligt - måste vi gå med på det?
  • L bara lovar att åtgärda men inget händer - vad kan jag göra?
  • B kräver vite för takläckaget, är det riktigt?
  • Regler för fel och hantering enligt ABFF
  • Praktisk hantering av reklamationer - hur fungerar det?

Entreprenader med både Drift och Planerat underhåll


Föredragshållare: Pehr Jacobson

Många entreprenader inom fastighetstjänster innehåller även ett visst mått av större underhållsarbeten i form av planerat underhåll eller mindre förändringsprojekt. Med andra ord, arbeten som om de skulle handlats upp enskilt sannolikt skulle ha baserats på AB/ABT istället för ABFF. Hur gör man när det gäller entreprenader som innehåller både löpande arbeten som drift och projektarbeten som planerat underhåll? Kan man kombinera dessa, och vad ska man tänka på att reglera?


Arbetsmiljö


Föredragshållare: Anna Källgården

Arbetsmiljöregler är inte det lättaste, särskilt inte när det kommer till tjänsteentreprenader inom fastighet. Det finns samordningsansvar, arbetsgivaransvar och så särskilda krav när det kommer till byggnad- och anläggningsarbete. Behövs det en BAS-U i entreprenaden, och vad har denna för ansvar? Och kan beställaren avtala bort sitt ansvar egentligen?

Att leva med Aff


Föredragshållare: Anna Cedvén

En entreprenad som grundar sig på ett Aff-avtal är ofta lång och sträcker sig över flera år. Dessutom är det vanligt att en extern part har hjälpt till med att utforma handlingarna. Detta medför att det ibland kan vara lite knepigt att få till en bra samverkan under själva entreprenadtiden.
På det här seminariet fokuserar vi på hur man praktiskt kan gå till väga för att få en fungerande entreprenad, och kopplar några av de vanligaste frågeställningarna mot juridiken i ABFF. T.ex. tar vi upp den vanliga frågeställningen "vad händer när verkligheten avviker från avtalet?"