Utbildning

Aff-Akademin

Aff-Akademin är vår utbildningsplattform som erbjuder kurser inom Aff, vårt avtalssystem och test för att bli diplomerad i Aff. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här.

FAVAL

År 2011 startade Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd ett projekt för att ta fram ett valideringsverktyg för fastighetsbranschen - FAVAL.
Aff samarbetar med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd i detta projekt för att ta fram validering mot Fastighetförvaltare.  
Vi hoppas kunna lansera detta i månadsskiftet augusti/september 2018. Mer info kring lansering kommer löpande under projektets gång.

För frågor, kontakta info@aff-forum.se

Auktorisation

Fram till sommaren 2018 erbjöd Aff en branschcertifierad auktorisation av fastighetsförvaltare och Property Manager. Därefter övergick auktorisationen i ett valideringsverktyg för fastighetsbranschen - FAVAL som vi planerar att lansera under aug/sep 2018.

För frågor kring auktorisationen, kontakta info@aff-forum.se