Utbildning

Utbildning

Aff-Akademin

Aff-Akademin är vår utbildningsplattform som erbjuder webbaserade kurser inom Aff samt ett test för att kunna bli diplomerad i Aff. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här.

Kurser och seminarier

Vi håller även frukostseminarier och kurser inom ramen för Aff:s tillämpning. Läs mer om dessa under respektive rubrik.

FAVAL

År 2011 startade Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd ett projekt för att ta fram ett valideringsverktyg för fastighetsbranschen - FAVAL. FAVAL består av tre moduler, kartläggning, validering mot intyg och validering mot kompetensbevis. Modulerna kan användas separat eller steg för steg.

Aff arbetar med tillsammans med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd i FAVAL och mer info finns att hämta på den egna hemsidan här.

För frågor, kontakta info@aff-forum.se

Auktorisation

Fram till sommaren 2018 erbjöd Aff en branschcertifierad auktorisation av fastighetsförvaltare och Property Manager. Därefter övergick auktorisationen i ett valideringsverktyg för fastighetsbranschen - FAVAL, se ovan. 

Är du tidigare Auktoriserad Fastighetsförvaltare hos Aff? Då har du rätt att blir diplomerad Fastighetsförvaltare i FAVAL också.


För frågor kring auktorisationen, kontakta info@aff-forum.se