Utbildning

Aff-Akademin

Aff-Akademin är vår utbildningsplattform som erbjuder kurser inom Aff, vårt avtalssystem och test för att bli diplomerad i Aff. Utbildningarna är helt digitala och köps i vår e-handel här.

FAVAL

År 2011 startade Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd ett projekt för att ta fram ett valideringsverktyg för fastighetsbranschen - FAVAL.
Aff samarbetar med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd i detta projekt för att ta fram validering mot Fastighetförvaltare.  
Vi hoppas kunna lansera detta i månadsskiftet augusti/september 2018. Mer info kring lansering kommer löpande under projektets gång.

För frågor, kontakta info@aff-forum.se

Auktorisation

Fram till sommaren 2018 erbjöd Aff en branschcertifierad auktorisation av fastighetsförvaltare och Property Manager. Därefter övergick auktorisationen i ett valideringsverktyg för fastighetsbranschen - FAVAL som vi planerar att lansera under aug/sep 2018.

För frågor kring auktorisationen, kontakta info@aff-forum.se
 

Heldagsutbildning Aff - Fördjupning

För dig som har gått Aff Akademins Diplomutbildning BAS och vill lära dig mer erbjuder vi nu en fördjupningsdag där du kan lära dig mer om hur teori och praktik hänger ihop.

Vi kommer under dagen att gå igenom:
  • Hur kommer ett avtal till och hur påverkar det entreprenaden?
  • Vad gäller vid uppstart?
  • Vad är avtalsenligt egentligen?
  • Ekonomiska regler
  • Förändringar och tilläggsarbeten
  • När vi inte är överens
 
Vi kommer lyfta fram olika situationer som ofta uppstår och koppla dessa till regler i ABFF och övriga handlingar. Det gör att du får en repetition samtidigt som du får en verktygslåda att använda när verkligheten gör sig gällande. Under dagen blandar vi teoretiska pass med övningar och diskussioner.
För dig som planerar att gör Diplomtestet kommer dagen vara av stor nytta, då frågeställningarna som diskuteras liknar en del av frågorna i Diplomtestet.

Kursledare: Anna Cedvén, ämnesexpert på Aff och tidigare ordförande för ABFF-utskottet.
 
Plats: Kapitel 8, Klara Strand centralt i Stockholm
Datum & Tider: Den 31 mars 2020, 08.30 – 16.30
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Pris: 3.995 kr, bokning senast 21/2 endast 2.995 kr
10% rabatt för medlemmar