Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (.doc)

Vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster samt mall för upphandlingsföreskrifter. 

Digitalt dokument i Microsoft Word.

1 165 kr + moms
Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10 (.doc)
 

Produktbeskrivning

Upphandlingsföreskrifter & vägledning används i upphandlingsskedet. Dokumentet består av två huvuddelar, vägledning och upphandlingsföreskrifter. Vägledningsdelen är en utförlig handledning till hur processen med att handla upp tjänster ser ut, allt ifrån valet av strategi till genomförandet. Här finns många bra tips på vad man bör tänka på för att entreprenaden ska bli lyckad.


Upphandlingsföreskrifterna är en mall som innehåller rådstexter och exempeltexter. Dokumentet innehåller två varianter, en utförligare som passar för offentliga upphandlingar och en lite mer kortfattad som är anpassad för privata upphandlingar. För att förenkla anbudsgivningen finns även en mindre mall för anbudsformulär.