Nyheter

2017-04-29

Årets Fastighetsförvaltare 2017

Detta är det andra året vi ger ut detta pris, det är ett initiativ från Aff:s utbildningsråd och syftet med priset är att lyfta fram medarbetare inom branschen som gör ett professionellt värdeskapande arbete i fastigheterna samt att främja fastighetsförvaltarrollen och sätta den på kartan.

     Kommersiellt - Stefan Nipstrand, Svenska Handelsfastigheter
     Bostad - Antti Ahonen, HSB Stockholm
2021-02-18
Kvalitetsplan - vad ska det vara bra för?
2021-02-04
Fredrik Ericson, kundförvaltare på Stockholmshem och Pernilla Andersson, centrumchef på Newsec är År...
2021-01-21
Tjänsteentreprenader handlas oftast upp i konkurrens och priset som en viktig utvärderingsparameter....