Nyheter

2018-04-12

Förfrågan - Projektgruppsdeltagare

 

Vi efterfrågar dig som har god kunskap inom fastighetsteknik idag och har möjlighet att avsätta tid för ca 4-6 möten under resten av 2018. Kunskap om Aff är meriterande.

Omfattning och tidsplan

  • Projektgruppsdeltagaren skall representera Beställar- eller Leverantörssidan.
  • Projektgruppsdeltagaren förväntas bidra med kunskap och inspel till projektledaren både inför och på projektegruppsmötena men inte författa eget material.
  • Projektgruppsmötena beräknas till 4-6 st under projekttiden.
  • Projektet beräknas pågå under 6-7 månader med uppehåll under sommaren. 
  • Planerat startmöte är den 17 maj i Stockholm 2018 
  • Projektgruppsdeltagare arvoderas ej, endast resor ersätts
Intresseanmälan önskas inkomma senast den 20 april vilken sänds info@aff-forum.se

Övrigt
Vid frågor, kontakta Aff-kommitténs ordförande Per Ollas, 0708-22 67 62 eller aff:s vd Philip Österlund, 0734-36 86 51

Med vänlig hälsning
Philip Österlund
VD, Aff Service AB
     
2018-10-11
Välkomna på seminarium med ämnet "Arbetsmiljö".
2018-09-13
Välkomna på seminarium med ämnet "Att leva med ett Aff-avtal".
2018-04-12
Just nu söker vi deltagare för vårt kommande projekt - Översyn av "Tjänsteområde SC - Fastighetstekn...